Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Asfaltreparationer i Aalborg Kommune 2020 - 2023

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje udbyder entreprisen ”Asfaltreparationer, Aalborg 2020 - 2023.
Opgaven udbydes i offentlig licitation i henhold til ”Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, lov nr. 1410 af 7. december 2007” med senere ændringer.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 20-01-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 20-01-2020)
Titel Asfaltreparationer i Aalborg Kommune 2020 - 2023
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje udbyder entreprisen ”Asfaltreparationer, Aalborg 2020 - 2023.
Opgaven udbydes i offentlig licitation i henhold til ”Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, lov nr. 1410 af 7. december 2007” med senere ændringer.
Annonceret 20-01-2020 kl. 12.10
Deadline 13-02-2020 kl. 09.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på baggrund af tildelingskriteriet ”Laveste pris” på den enkelte entreprise.
Link til udbudsmateriale https://tender.konnect.dk/invite/643
Ordregiver Aalborg Kommune
Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterierne omfatter krav til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig kapacitet jf. udbudsgrundlagets "Bestemmelser om Udbud og Tilbud afsnit 3.4.
Adresse Stigsborg Brygge 5 sal
9400
Nørresundby
CPV kode 45233141-9 - Vejvedligeholdelse
44113610-4 - Bitumen
44113620-7 - Asfalt
45233142-6 - Reparation af veje
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Lise Gansted-Mortensen
Kontakt E-mail: lise.gansted-mortensen@aalborg.dk
Telefon: +45 99312388