Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Brandvæsen og redningstjenester 2020/S 011-021614

Kort beskrivelse

Køge Kommune ønsker at udbyde opgaven med varetagelse af det akutte operative beredskab i Køge Kommunes brandvæsens dækningsområde inklusive varetagelse af vagtcentralydelser. Det er ud fra Køge Kommunes markedskendskab den umiddelbare vurdering, at Falck Danmark A/S, er den eneste aktør på markedet, der vil kunne løfte kontrakten. Køge Kommunes brandvæsen ønsker imidlertid med nærværende forhåndsmeddelelse at åbne op for, at andre potentielle leverandører kan tilkendegive deres interesse i kontrakten og deltage i markedsdialog forud for et kommende udbud af kontrakten. Henvendelse bedes ske til juridisk chefkonsulent Benn Hee Gade på mail: benn.gade@koege.dk Markedsdialogen gennemføres løbende, og dagsorden fremsendes efter henvendelse. Alt henvendelse og gennemførelse af markedsdialog skal være på dansk. Markedsdialog vil blive afholdt hos Køge Kommune. Der ydes ikke godtgørelse for deltagelse.

Læs mere
Ordregiver Køge Kommune
Annonceret 16-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-01-2020 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:021614-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østsjælland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse