Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vedligeholdelse af arealer 2020/S 010-019687

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter udførelse af opgaver vedrørende vedligehold af grønne områder og vintervedligehold på UCN's lokationer. UCN har til hensigt at indgå 10 delaftaler med èn (1) leverandør pr. delaftale fordelt på lokationer og fagentreprise. Der vil være mulighed for at afgive tilbud på flere delaftaler. Der henvises til kontraktbilag A - kravspecifikation for vedligehold af grønne områder, rammeaftale bilag A - kravspecifikation for vintervedligehold samt kontraktbilag B - særlige betingelser for vedligehold af grønne områder og rrammeaftale bilag B - de særlige betingelser for vedligehold af vintervedligehold for nærmere beskrivelse af opgavens omfang og indhold.

Der vil være mulighed for at deltage i en besigtigelse af de enkelte lokationer/campusser jf. udbudsbetingelser pkt. 1.6.

Læs mere
Ordregiver Professionshøjskolen University College Nordjylland
Annonceret 15-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 15-01-2020 kl. 11.00
Deadline 17-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:019687-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse