Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Elektricitetsmålere 2020/S 009-018108

Kort beskrivelse

Ordregiver har behov for anskaffelse af fjernaflæste elmålere. Ordregivers behov er delt op i 2 delaftaler med underliggende positioner:

- Delaftale 1, Rammeaftale Turnkey.projekt for fjernaflæste elmålere,

- Delaftale 2, Kontrakt Turnkey-projekt for eksisterende DIN-skinne løsning.

Der er ingen begrænsninger for antallet af delaftaler tilbudsgiver kan få tildelt. Tilbudsgiver kan således få

tildelt begge delaftaler, såfremt tilbudsgiver har afgivet det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud på begge delaftaler.

Krav til ovenstående er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver N1 A/S
Annonceret 14-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-01-2020 kl. 09.00
Deadline 27-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:018108-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed