Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kloakeringsarbejder 2020/S 009-018051

Kort beskrivelse

Nærværende udbud omfatter ledningsentreprisen omkring Føtex ved Bolbro, som blandt andet indeholder følgende:

- Etablering af ca. 1 100 m ledningsarbejder (dim ø 300- ø 1 400),

- Udførelse af ca. 140 m styret underboring,

- Etablering af 3 bygværker/større brønde,

- Etablering af ca. 9 ø 1 250 brønde,

- Diverse tilslutningsarbejder til eksisterende systemer.

m.v.

Tryk her https://permalink.mercell.com/121624813.aspx

Læs mere
Ordregiver VandCenter Syd A/S
Annonceret 14-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-01-2020 kl. 09.00
Deadline 13-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:018051-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed