Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde 2020/S 007-012456

Kort beskrivelse

Nærværende udbud omhandler rådgivningsydelser ifm. kloaksanering i Skærbæk.

Projektet opdeles som udgangspunkt i 5 delområder:

— Ullerupvej, Gl. Ullerupvej mfl. fælles-kloakeret område. Afløbet fra området forgår ved 2 passager under jernbanen,

— Ribevej, Skyttegårdsvej mfl. gennem området kommer afløbsledningen fra Danish Crown slagteriet,

— Sønderbyen. Hele området er fælles-kloakeret. Tøndervej (Ribevej) som går gennem Skærbæk er en del af dette område, vejen er en Statsvej,

— Åbenråvej øst for banen. Fælles-kloakeret område, med delvis vejvand på Danish Crown har regnvand på, til trods for at grunden er separat kloakeret,

— Industriområdet er separatkloakeret, men regnvandsbassinet udnyttes ikke optimalt. Der er lavet en drosling af afløbet for at få bassinet i brug, men det virker ikke tilfredsstillende regnvandet ledes alt for .uhindret ned gennem byen, og ender ved Feriebyen i tilløb 1A til Skiflebæk.

Tryk her https://permalink.mercell.com/121293874.aspx

Læs mere
Ordregiver Tønder Service A/S
Annonceret 10-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 10-01-2020 kl. 11.00
Deadline 11-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:012456-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed