Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rensning og behandling af jord 2020/S 006-009802

Kort beskrivelse

Rammeaftalen omhandler modtagelse, håndtering og videredisponering af jord fra HOFORs løbende drifts- renoverings- og anlægsarbejder m.v., som HOFOR ønsker disponeret til eksternt miljøgodkendt modtageanlæg. Overskudsjorden kan være: dokumenteret eller ikke-dokumenteret, ren eller forurenet, rensningsegnet eller egnet til direkte slutanvendelse. HOFOR agter at benytte rammeaftalen til at dække de forventede samlede årlige mængder i kontraktperioden på 275 000 ton jord. For rammeaftalen ønskes der indgået en rammeaftale med 2 leverandører.

Læs mere
Ordregiver HOFOR A/S
Annonceret 09-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 09-01-2020 kl. 11.00
Deadline 07-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:009802-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed