Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Trykte bøger 2020/S 005-006183

Kort beskrivelse

Administrations- og Servicestyrelsen planlægger at offentliggøre et udbud om levering af bøger til Skatteforvaltningen og Skatteministeriets Departement i begyndelsen af 2. kvartal 2020.

For at sikre, at vi får udarbejdet det bedst mulige udbudsmateriale, planlægger vi at gennemføre en markedsdialog med leverandører på markedet for at afdække muligheder og begrænsninger. Formålet med markedsdialogen er også, at potentielle tilbudsgivere får lejlighed til at komme med inputs til udbudsmaterialet.

Derfor vil vi gerne invitere til en markedsdialog hos Administrations- og Servicestyrelsen torsdag den 30.1.2020 fra kl. 10:00 på adressen Brændgårdvej 10, 7400 Herning.

Læs mere
Ordregiver Skatteforvaltningen
Annonceret 08-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 08-01-2020 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:006183-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse