Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Køb og salg af fast ejendom 2020/S 004-005571

Kort beskrivelse

CIH Scandinavia Hotel (herefter CSH) opfører på matr.nr. 530, Amagerbros Kvarter, København, beliggende Amager Boulevard 70, 2300 København S et byggeri (Projekt Scandinavia). Projektet planlægges at omfatte ca. 27 000 m2 + kælder. Projektet består bl.a. af en erhvervsbebyggelse, hvori der indrettes en daginstitution. Kommunen har fået tilbud om at købe den ejerlejlighed, som indrettes til daginstitution (herefter ”Ejerlejligheden”). Ejerlejligheden udgør forventet 1 540 m2. Hvis kommunen indgår aftale med sælger om køb af den pågældende ejerlejlighed, vil den blive indrettet til daginstitution af sælger. Den samlede ejendom vil blive opført, uanset om der indgås aftale med kommunen. Omkostningerne til specialindretningen til daginstitution er små, sammenholdt med den samlede pris for grundkøb/køb af ejerlejlighed samt køb af »basisejerlejlighed«. Da der er tale om et samlet og integreret byggeri, er det ikke muligt for Københavns Kommune at købe en byggeret og etablere daginstitution.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:005571-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed