Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed 2020/S 003-003287

Kort beskrivelse

Erhvervshus Midtjylland er operatør på "SMV:Digital - tilskud til privat rådgivning om digital omstilling og e-handel". Formålet med opgaven er at understøtte Erhvervsstyrelsen i gennemførelsen af programmet SMV:Digital, med hovedfokus på tilskudsordningen for tilskud til privat rådgivning om digital omstilling og e-handel samt programmets hjemmeside (smvdigital.dk) i perioden 2019-2021.

Målgruppen for SMV:Digital 2020-2021 udgøres af små og mellemstore virksomheder (SMV'er). For delydelse a og b) er målgruppen virksomheder med 2-20 fuldtids- ansatte (i seneste regnskabsår) og for delydelse c) er målgruppen virksomheder med 3-249 fuldtids- ansatte (i seneste regnskabsår).

Erhvervshus Midtjylland som operatør på den samlede opgave udbyder hermed dele af opgaven i 5 delaftaler (geografisk opdelte) til en eller flere underleverandør(er) for perioden 2020-2021.

Læs mere
Ordregiver Erhvervshus Midtjylland
Deadline 04-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:003287-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Vest- og Sydsjælland, Fyn, Sydjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse