Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb 2019/S 249-618437

Kort beskrivelse

Rammeaftale til indkøb af teknologispecifikke it-kompetencer på timebasis. Kunden kan anskaffe konsulenttimer til udvikling, integration, konfiguration, vedligeholdelse, arkitektur og generel rådgivning (nærmere beskrevet i rammeaftalens bilag 1). Konsulenterne skal have kompetencer inden for de efterspurgte kompetenceområder som beskrevet i kravspecifikationen i rammeaftalens bilag 2 og 2.1, herunder kompetencer og erfaring med Bussines Intelligence, Qlik View, Qlik Sence og NPrinting. Alle opgaverne skal udføres i kundens it-miljø og kan alene ske indenfor de softwaremoduler, der indgår i teknologiområdet.

Læs mere
Ordregiver Rigspolitiet
Annonceret 27-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 27-12-2019 kl. 11.00
Deadline 06-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618437-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse