Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Opgradering af anlæg 2019/S 248-616417

Kort beskrivelse

Totalentreprisen omfatter i hovedtræk demontage og bortskaffelse af den eksisterende kedel 4 med tilhørende udstyr, levering, montering og idriftsættelse af 1 stk. ny gasfyret kedel med en ydelse på 10 MW, udskiftning eller, som option, ombygning til naturgas af 4 stk. eksisterende brændere på de 2 øvrige kedler herunder nedrivning og bortskaffelse af katalysatoranlæg og øvrige overflødige anlægskomponenter samt retablering af 2. vendekammer på de 2 blivende eksisterende kedler.

Læs mere
Ordregiver Fjernvarmecentralen Avedøre Holme
Annonceret 24-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 24-12-2019 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616417-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed