Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 248-611485

Kort beskrivelse

Kontrakten har tidligere været udbudt, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 113-277473 som en del af delaftale 1 EL, der også omfattede rammeaftale 1 om håndværkerydelser. Udbuddet blev aflyst den 4.12.2019 grundet uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, jf. bekendtgørelse om indgåede kontrakter nr. 2019/S 236-577697. Dette udbud angår entreprisen E09 EL til den veterinære beredskabsbygning.

Der er sket ændring af udbudsformen til offentligt udbud; evalueringsmodellen; Bilag 6 Hovedtidsplan er blevet revideret i forhold opstartstidspunkt. Herudover er entreprisens omfang uændret. Endelig er der foretaget nogle mindre justeringer i udbudsmaterialet.

Det er en forudsætning for byggeriets rettidige færdiggørelse, at fagentreprise E09 EL opstarter den 17.2.2020.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Annonceret 24-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 24-12-2019 kl. 11.00
Deadline 24-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611485-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse