Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 247-608166

Kort beskrivelse

Opførelse af 50 almene boliger på Bülowsvej, Sønderborg.

Boligerne opføres som henholdsvis etageboliger i 4 etager (38 boliger), og som rækkehuse (12 boliger).

Det samlede boligareal er på 5 300 m2. Hertil kommer kældre og depotrum.

Byggeriet udføres bæredygtigt og vil blive DGNB Guld certificeret

Boligerne opføres med betonelement bagmure og teglstensfacader.

Tage udføres som flade tage med tagpapdækning. Rækkehuse endvidere med sedumtag.

Hver bolig får altan eller terrasse.

Området anlægges med grønne og indbydende opholdsarealer. P-pladser udføres i græsbelægningssten.

Arbejderne udbydes i storentrepriserne:

1) Råhusentreprisen (jord, kloak, belægning, beton, betonelementer, murer, stål og elevator);

2) Tagdækningsentreprisen (indbudt licitation);

3) Tømrer-snedkerentreprisen (indbudt licitation);

4) Vindues- og dørentreprisen (indbudt licitation);

5) Inventarentreprisen;

6) Malerentreprisen (indbudt licitation);

7) El-entreprisen;

8) VVS-entreprisen;

9) Ventilationsentreprisen.

Læs mere
Ordregiver Boligforeningen SØBO, afd. 35 Bülowsvej, Dybbøl
Annonceret 23-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 23-12-2019 kl. 11.00
Deadline 27-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608166-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse