Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 246-606414

Kort beskrivelse

Udenrigsministeriet udbyder en rammeaftale med 4 delaftaler, der samlet skal understøtte Udenrigsministeriets organisation og it-mæssige anvendelse i organisationen.

De 4 delaftaler er:

1) SharePoint og xRM;

2) TC Platformen;

3) DYS-portalen;

4) Sitecore.

Rammeaftalen omfatter generelt konsulentydelser i tilknytning til Udenrigsministeriets og tilknyttede repræsentationers it-systemer og it-infrastruktur i deres helhed, samt support, vedligehold og udvikling på konkrete it-systemer. For hver af delkontrakterne efterspørger Udenrigsministeriet en proaktiv leverandør af de udbudte ydelser, ligesom der i samarbejdet mellem Udenrigsministeriet og leverandøren af ydelserne efterspørges en dialogbaseret samarbejdsmodel.

Hver delaftale tildeles til én leverandør. Efterfølgende tildeling af ordrer sker ved direkte tildeling.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv, hvorfor Udenrigsministeriet bl.a. er berettiget til at indkøbe tilsvarende ydelser fra tredjepart eller selv at udføre ydelserne.

Læs mere
Ordregiver Udenrigsministeriet
Annonceret 20-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 20-12-2019 kl. 11.00
Deadline 31-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606414-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse