Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Medicinske procedure- og samlepakker 2020/S 010-018958

Kort beskrivelse

Indkøb af kardiologiske procedurepakker OUH KAG.

Anskaffelsen indeholder desuden service og uddannelse i produkterne.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark
Annonceret 15-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 15-01-2020 kl. 11.00
Deadline 14-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:018958-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (20-12-2019)

Medicinske procedure- og samlepakker 2019/S 246-605098

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:605098-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Ifm. tilrettelæggelsen af udbuddet på kardiologiske procedurepakker OUH KAG til Region Syddanmark, sendes udkast til udbudsmateriale i en høring hos potentielle leverandører.

Høringssvar bedes fremsendt via besked-modulet med mærket med "Høringssvar ifm. udbud af kardiologiske procedurepakker OUH KAG til Region Syddanmark”.

Deadline for fremsendelse af høringssvar er d. 7.1.2020.

OBS:

Der er mulighed for at deltage i et individuelt høringsmøde d. 8.1.2020. Tilmelding til høringsmøde skal ske senest d. 6.1.2020. Tilmelding sker via besked modulet.

Region Syddanmark forbeholder sig ret til at ændre i det foreløbige udbudsmateriale (kravspecifikation mv.) på baggrund af de indkomne høringssvar forud for selve udbuddet. Region Syddanmark er dog ikke forpligtiget til at tage højde for de indkomne høringssvar. Bemærk i øvrigt at de oplysninger, som høringssvarene indeholder, kan være underlagt regler om aktindsigt.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark
Annonceret 20-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 20-12-2019 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:605098-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse