Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 246-604731

Kort beskrivelse

Odder Kommune og KommuneKredit udbyder i fællesskab totalentreprisekontrakt på opførelse af Odder Sundhedshus. Odder Sundhedshus opdeles i 2 ejerlejligheder, hvoraf den ene ejes af Odder Kommune og skal rumme kommunale funktioner i form af træningsfaciliteter og 18 akutpladser. Den anden ejerlejlighed ejes af KommuneKredit og skal udlejes til 3 praktiserende lægeklinikker. Odder Kommune er ansvarlig for udbudsforretningens tilrettelæggelse og gennemførelse. Odder Kommune varetager endvidere bygherrefunktionen overfor totalentreprenøren også for så vidt angår KommuneKredits ejerlejlighed, og totalentreprisekontrakten vil derfor skulle indgås med Odder Kommune.

Det samlede byggeri er i alt på ca. 4 400 m2. Foruden de 2 ejerlejligheder skal totalentreprenøren etablere 60 stk. parkeringspladser i forbindelse med kælder under bygningen.

Læs mere
Ordregiver Odder Kommune
Annonceret 20-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 20-12-2019 kl. 11.00
Deadline 17-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:604731-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse