Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

BAVNEBAKKESKOLEN - Udvidelse og ombygning

REBILD KOMMUNE
BAVNEBAKKESKOLEN – UDVIDELSE OG OMBYGNING

UDBUD
Rebild Kommune udbyder hermed udførelsen af om- og tilbygning af Bavnebakkeskolen i Støvring.

OBS! Udbudsmaterialet er FØRST tilgængelig fra den 29.01.2020 kl. 10.00

Projektet omhandler en ny indskolingsbygning for ca. 250 elever med tilhørende fællestorv. Tilbygningen opføres i to etager, hvilket medfører en mindre nedrivning af eksisterende forhold. Tilstødende gang og klasselokaler renoveres.

Projektet omfatter desuden renovering af eksisterende bygningsmasse med mindre karnap tilbygninger. Renoveringen resulterer i et nyt lærerforberedelsesafsnit til ca. 70 lærer, samt en genskabelse af 4 klasselokaler for udskolingen.

Bavnebakkeskolen – Udvidelse og ombygning udbydes som offentlig licitation i fagentrepriser.

BYGGERIET OMFATTER
Indskolingsafsnit:
- Opførelse af ca. 800 m² ny tilbygning i to etager, samt ca. 100 m² uopvarmet teknikrum
- Opførelse af ny etage oven på eksisterende stueplan på ca. 300m², samt totalrenovering af stueetagen.

Lærerforberedelse:
- Ombygning og renovering af eksisterende bygningsmasse for lærerforberedelse, inkl. 3 nye karnapper på i alt ca. 60m²

Udskoling:
- Ombygning og renovering af eksisterende bygningsmasse til 4 nye klasselokaler, inkl. 2 nye karnapper på i alt ca. 20 m².

Til hele projektet hører cykelparkering, belægning og beplantning.

UDFØRELSE
Tilbygning:
Tilbygningen opføres hovedsageligt i dæk- og bagvægselementer i letbeton. Udvendig beklædning udføres med skalmur.
Ved overbygning på eksisterende facader, benyttes der lette stålkonstruktioner i dæk og ydervæg. Udvendig beklædning udføres med fibercementbeklædning i forskellige farver.
Indvendige vægge udføres primært som isoleret stålskeletkonstruktion beklædt med fibergipsplader.
Der udføres adkomst via udvendige ståltrapper og altangang i galvaniseret stål og gitterriste som trin og altangangsbelægning.

Vinduer og udvendige døre udføres som træ/alu-vinduer. Lofter udføres som nedhængte lofter i træbeton. Tagkonstruktionen udføres som varmtagsløsning med betondæk og trapezplader, isolering og tagpapbelægning.

Generelt udføres gulvbelægning som betongulve med linoleums- og vinylbelægning.

Ombygning:
I ombygningsområderne for lærerforberedelse og klasselokaler opbygges skillevægge som isoleret stålskeletkonstruktion med fibergipsplader. Eksisterende klasselokaler og gangarealer udføres delvist med udskiftning af loftbeklædning til træbeton. Eksisterende gulvbelægning udskiftes med nye linoleumsgulve. Eksisterende malede vægoverflader genopfriskes med ny malerbehandling.

TILDELINGSKRITERUM OG AFGIVELSE AF BUD
Tildelingskriteriet er laveste pris.
Den samlede opgave opdeles i nedenstående fagentrepriser
Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på én, flere, eller alle fagentrepriser og kan tilbyde rabat, hvis tilbudsgiver tildeles flere fagentrepriser samtidig (samlerabat). Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud med samlerabat, skal tilbudsgiver udfylde den særlige tilbudsliste herfor. Gives der tilbud med samlerabat, er det samtidig et krav, at tilbudsgiver afgiver separate bindende tilbud på de enkelte fagentrepriser.
Rebild Kommune vælger det eller de tilbud, der samlet giver den laveste pris for opgaven.

ENTREPRISER
1.0 Nedbrydningsentreprisen
2.0 Råhusentreprisen
3.0 Tømrerentreprisen
4.0 VVS-entreprisen
5.0 Ventilationsentreprisen
6.0 EL-entreprisen
7.0 Stålentreprisen
8.0 Malerentreprisen
9.0 Gulventreprisen

LICITATION
Udbudsmaterialet er kun tilgængeligt i elektronisk form via arkinord.ajoursystem.dk/tender og entreprenøren skal selv downloade udbudsmaterialet her.
Materialet er FØRST tilgængelig fra den 29.01.2020 kl. 10.00

Tilbuddet + tro og love erklæring skal uploades på Ajour (se udbudsbrev)
Licitationstidspunkt vil fremgå af udbudsmaterialet.

BYGGEPERIODE
Under forudsætning af Rebild Kommunes godkendelse af licitationsresultatet vil byggeperioden være medio maj 2020 til august 2021.


Totalrådgiver:
ARKINORD ARKITEKTER A|S
Østerågade 8, 2. sal
9000 Aalborg
Kontakt: Morten Bech Frederiksen
mail: mbf@arkinord.dk
tlf: 99 22 32 15

Bygherre:
Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring
Kontakt: Jakob Dahl
mail: jada@rebild.dk
tlf.: 22 60 72 62

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 09-01-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 09-01-2020)
Titel BAVNEBAKKESKOLEN - Udvidelse og ombygning
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse REBILD KOMMUNE
BAVNEBAKKESKOLEN – UDVIDELSE OG OMBYGNING

UDBUD
Rebild Kommune udbyder hermed udførelsen af om- og tilbygning af Bavnebakkeskolen i Støvring.

OBS! Udbudsmaterialet er FØRST tilgængelig fra den 29.01.2020 kl. 10.00

Projektet omhandler en ny indskolingsbygning for ca. 250 elever med tilhørende fællestorv. Tilbygningen opføres i to etager, hvilket medfører en mindre nedrivning af eksisterende forhold. Tilstødende gang og klasselokaler renoveres.

Projektet omfatter desuden renovering af eksisterende bygningsmasse med mindre karnap tilbygninger. Renoveringen resulterer i et nyt lærerforberedelsesafsnit til ca. 70 lærer, samt en genskabelse af 4 klasselokaler for udskolingen.

Bavnebakkeskolen – Udvidelse og ombygning udbydes som offentlig licitation i fagentrepriser.

BYGGERIET OMFATTER
Indskolingsafsnit:
- Opførelse af ca. 800 m² ny tilbygning i to etager, samt ca. 100 m² uopvarmet teknikrum
- Opførelse af ny etage oven på eksisterende stueplan på ca. 300m², samt totalrenovering af stueetagen.

Lærerforberedelse:
- Ombygning og renovering af eksisterende bygningsmasse for lærerforberedelse, inkl. 3 nye karnapper på i alt ca. 60m²

Udskoling:
- Ombygning og renovering af eksisterende bygningsmasse til 4 nye klasselokaler, inkl. 2 nye karnapper på i alt ca. 20 m².

Til hele projektet hører cykelparkering, belægning og beplantning.

UDFØRELSE
Tilbygning:
Tilbygningen opføres hovedsageligt i dæk- og bagvægselementer i letbeton. Udvendig beklædning udføres med skalmur.
Ved overbygning på eksisterende facader, benyttes der lette stålkonstruktioner i dæk og ydervæg. Udvendig beklædning udføres med fibercementbeklædning i forskellige farver.
Indvendige vægge udføres primært som isoleret stålskeletkonstruktion beklædt med fibergipsplader.
Der udføres adkomst via udvendige ståltrapper og altangang i galvaniseret stål og gitterriste som trin og altangangsbelægning.

Vinduer og udvendige døre udføres som træ/alu-vinduer. Lofter udføres som nedhængte lofter i træbeton. Tagkonstruktionen udføres som varmtagsløsning med betondæk og trapezplader, isolering og tagpapbelægning.

Generelt udføres gulvbelægning som betongulve med linoleums- og vinylbelægning.

Ombygning:
I ombygningsområderne for lærerforberedelse og klasselokaler opbygges skillevægge som isoleret stålskeletkonstruktion med fibergipsplader. Eksisterende klasselokaler og gangarealer udføres delvist med udskiftning af loftbeklædning til træbeton. Eksisterende gulvbelægning udskiftes med nye linoleumsgulve. Eksisterende malede vægoverflader genopfriskes med ny malerbehandling.

TILDELINGSKRITERUM OG AFGIVELSE AF BUD
Tildelingskriteriet er laveste pris.
Den samlede opgave opdeles i nedenstående fagentrepriser
Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på én, flere, eller alle fagentrepriser og kan tilbyde rabat, hvis tilbudsgiver tildeles flere fagentrepriser samtidig (samlerabat). Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud med samlerabat, skal tilbudsgiver udfylde den særlige tilbudsliste herfor. Gives der tilbud med samlerabat, er det samtidig et krav, at tilbudsgiver afgiver separate bindende tilbud på de enkelte fagentrepriser.
Rebild Kommune vælger det eller de tilbud, der samlet giver den laveste pris for opgaven.

ENTREPRISER
1.0 Nedbrydningsentreprisen
2.0 Råhusentreprisen
3.0 Tømrerentreprisen
4.0 VVS-entreprisen
5.0 Ventilationsentreprisen
6.0 EL-entreprisen
7.0 Stålentreprisen
8.0 Malerentreprisen
9.0 Gulventreprisen

LICITATION
Udbudsmaterialet er kun tilgængeligt i elektronisk form via arkinord.ajoursystem.dk/tender og entreprenøren skal selv downloade udbudsmaterialet her.
Materialet er FØRST tilgængelig fra den 29.01.2020 kl. 10.00

Tilbuddet + tro og love erklæring skal uploades på Ajour (se udbudsbrev)
Licitationstidspunkt vil fremgå af udbudsmaterialet.

BYGGEPERIODE
Under forudsætning af Rebild Kommunes godkendelse af licitationsresultatet vil byggeperioden være medio maj 2020 til august 2021.


Totalrådgiver:
ARKINORD ARKITEKTER A|S
Østerågade 8, 2. sal
9000 Aalborg
Kontakt: Morten Bech Frederiksen
mail: mbf@arkinord.dk
tlf: 99 22 32 15

Bygherre:
Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring
Kontakt: Jakob Dahl
mail: jada@rebild.dk
tlf.: 22 60 72 62
Annonceret 20-12-2019 kl. 08.00
Deadline 19-02-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://rebild.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/72f9d8ec-467c-43a8-9c84-581f45cf6503
Ordregiver Rebild Kommune
Adresse Hobrovej 110
9530
Støvring
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jakob Dahl
Kontakt E-mail: jada@rebild.dk
Telefon: +45 22607262
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[09-01-2020 11:10:04]
Link til udbud ændret, samt tidspunkt ændret fra 10.00 til 12.00

Åbn tidligere version 20-12-2019 Luk tidligere version 20-12-2019
Titel BAVNEBAKKESKOLEN - Udvidelse og ombygning
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse REBILD KOMMUNE
BAVNEBAKKESKOLEN – UDVIDELSE OG OMBYGNING

UDBUD
Rebild Kommune udbyder hermed udførelsen af om- og tilbygning af Bavnebakkeskolen i Støvring.

OBS! Udbudsmaterialet er FØRST tilgængelig fra den 29.01.2020 kl. 10.00

Projektet omhandler en ny indskolingsbygning for ca. 250 elever med tilhørende fællestorv. Tilbygningen opføres i to etager, hvilket medfører en mindre nedrivning af eksisterende forhold. Tilstødende gang og klasselokaler renoveres.

Projektet omfatter desuden renovering af eksisterende bygningsmasse med mindre karnap tilbygninger. Renoveringen resulterer i et nyt lærerforberedelsesafsnit til ca. 70 lærer, samt en genskabelse af 4 klasselokaler for udskolingen.

Bavnebakkeskolen – Udvidelse og ombygning udbydes som offentlig licitation i fagentrepriser.

BYGGERIET OMFATTER
Indskolingsafsnit:
- Opførelse af ca. 800 m² ny tilbygning i to etager, samt ca. 100 m² uopvarmet teknikrum
- Opførelse af ny etage oven på eksisterende stueplan på ca. 300m², samt totalrenovering af stueetagen.

Lærerforberedelse:
- Ombygning og renovering af eksisterende bygningsmasse for lærerforberedelse, inkl. 3 nye karnapper på i alt ca. 60m²

Udskoling:
- Ombygning og renovering af eksisterende bygningsmasse til 4 nye klasselokaler, inkl. 2 nye karnapper på i alt ca. 20 m².

Til hele projektet hører cykelparkering, belægning og beplantning.

UDFØRELSE
Tilbygning:
Tilbygningen opføres hovedsageligt i dæk- og bagvægselementer i letbeton. Udvendig beklædning udføres med skalmur.
Ved overbygning på eksisterende facader, benyttes der lette stålkonstruktioner i dæk og ydervæg. Udvendig beklædning udføres med fibercementbeklædning i forskellige farver.
Indvendige vægge udføres primært som isoleret stålskeletkonstruktion beklædt med fibergipsplader.
Der udføres adkomst via udvendige ståltrapper og altangang i galvaniseret stål og gitterriste som trin og altangangsbelægning.

Vinduer og udvendige døre udføres som træ/alu-vinduer. Lofter udføres som nedhængte lofter i træbeton. Tagkonstruktionen udføres som varmtagsløsning med betondæk og trapezplader, isolering og tagpapbelægning.

Generelt udføres gulvbelægning som betongulve med linoleums- og vinylbelægning.

Ombygning:
I ombygningsområderne for lærerforberedelse og klasselokaler opbygges skillevægge som isoleret stålskeletkonstruktion med fibergipsplader. Eksisterende klasselokaler og gangarealer udføres delvist med udskiftning af loftbeklædning til træbeton. Eksisterende gulvbelægning udskiftes med nye linoleumsgulve. Eksisterende malede vægoverflader genopfriskes med ny malerbehandling.

TILDELINGSKRITERUM OG AFGIVELSE AF BUD
Tildelingskriteriet er laveste pris.
Den samlede opgave opdeles i nedenstående fagentrepriser
Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på én, flere, eller alle fagentrepriser og kan tilbyde rabat, hvis tilbudsgiver tildeles flere fagentrepriser samtidig (samlerabat). Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud med samlerabat, skal tilbudsgiver udfylde den særlige tilbudsliste herfor. Gives der tilbud med samlerabat, er det samtidig et krav, at tilbudsgiver afgiver separate bindende tilbud på de enkelte fagentrepriser.
Rebild Kommune vælger det eller de tilbud, der samlet giver den laveste pris for opgaven.

ENTREPRISER
1.0 Nedbrydningsentreprisen
2.0 Råhusentreprisen
3.0 Tømrerentreprisen
4.0 VVS-entreprisen
5.0 Ventilationsentreprisen
6.0 EL-entreprisen
7.0 Stålentreprisen
8.0 Malerentreprisen
9.0 Gulventreprisen

LICITATION
Udbudsmaterialet er kun tilgængeligt i elektronisk form via arkinord.ajoursystem.dk/tender og entreprenøren skal selv downloade udbudsmaterialet her.
Materialet er FØRST tilgængelig fra den 29.01.2020 kl. 10.00

Tilbuddet + tro og love erklæring skal uploades på Ajour (se udbudsbrev)
Licitationstidspunkt vil fremgå af udbudsmaterialet.

BYGGEPERIODE
Under forudsætning af Rebild Kommunes godkendelse af licitationsresultatet vil byggeperioden være medio maj 2020 til august 2021.


Totalrådgiver:
ARKINORD ARKITEKTER A|S
Østerågade 8, 2. sal
9000 Aalborg
Kontakt: Morten Bech Frederiksen
mail: mbf@arkinord.dk
tlf: 99 22 32 15

Bygherre:
Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring
Kontakt: Jakob Dahl
mail: jada@rebild.dk
tlf.: 22 60 72 62
Annonceret 20-12-2019 kl. 08.00
Deadline 19-02-2020 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://rebild.ajoursystem.dk/tender
Ordregiver Rebild Kommune
Adresse Hobrovej 110
9530
Støvring
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jakob Dahl
Kontakt E-mail: jada@rebild.dk
Telefon: +45 22607262