Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2019/S 245-604318

Kort beskrivelse

Rammeaftalen omhandler levering af grønt vedligehold på HOFOR´s lokationer, i henhold til udbudsmaterialets dokumenter. Listen over de lokationer hvor arbejdet skal udføres, fremgår af vedlagte bilag nr. 1 til og med 47. Arbejdet skal udføres fra 1. april-31. oktober hvert år i hele den periode aftalen er gældende.

Læs mere
Ordregiver HOFOR A/S
Deadline 16-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:604318-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed