Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vandmålere 2019/S 245-604225

Kort beskrivelse

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver på vegne af Fors Vand Holbæk A/S at indhente tilbud på en kontrakt om indkøb af vandmålere samt fjernaflæsningssystem til disse. Fors Vand Holbæk A/S har besluttet at udskifte vandmålerne og etablere et samlet fjernaflæsningsnetværk til automatisk hjemtagning af timeværdier fra målerne. Udbuddet omfatter varer og ydelser:

1) Levering af nye batteridrevne, elektroniske vandmålere, jf. bilag 1;

2) Etablering af komplet fjernaflæsningssystem for den samlede målerpark, med tilhørende data-behandlingssystem, jf. bilag 1;

3) Hosting af det tilbudte fjernaflæsningssystem, jf. bilag 1.

Installation af vandmålerne vil blive udbudt i separat udbud. Tidsplan for udrulningen og levering af målerne fremgår af Bilag 3 – Udførelsestidsplan.

Læs mere
Ordregiver Fors A/S
Annonceret 19-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 19-12-2019 kl. 11.00
Deadline 16-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:604225-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed