Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2019/S 245-603047

Kort beskrivelse

De deltagende kommuner (herefter "Kommunerne") har alle mange årserfaring med dagbehandlingstilbud – både fra tidligere udbudsprocesser, men også fra den efterfølgende kontraktopfølgning.

Baseret på disse erfaringer har Kommunerne vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at gå sammen i et fælles udbud, hvor der sættes ensartede krav til alle dagbehandlingstilbud. Et fælles udbud forventes bl.a. at skabe mere gennemsigtighed i prissætningen, idet det er et vilkår i udbuddet, at ydelserne skal prissættes ensartet – uanset hvilken kommune, som gør brug af dagbehandlingstilbuddet.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:603047-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse