Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Uddannelse og undervisning 2020/S 015-032061

Kort beskrivelse

Dagbehandling er et helhedstilbud til udsatte børn og unge med særlige behov eller handicap, som bedst imødekommes ved en integreret behandlings- og undervisningsmæssig indsats.

For at sikre, at Kommunerne – i overensstemmelse med nærhedsprincippet - kan gøre brug af de tilbudte dagbehandlingstilbud, kan tilbudsgivere alene byde ind med dagbehandlingstilbud, som senest på tidspunktet for aftalestart enten (i) er fysisk placeret i en Kommune, eller (ii) er placeret inden for rammeaftalens geografiske område, jf. bilag A7.

Den udbudte opgave omfatter dagbehandlingstilbud til børn og unge i Kommunerne. Den udbudte rammeaftale er opdelt i 19 geografiske områder, som hver i sær omfatter kategori 1, 2 og 3, jf. kravspecifikationen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/122012405.aspx

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune
Deadline 06-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:032061-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse (19-12-2019)

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2019/S 245-603047

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:603047-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

De deltagende kommuner (herefter "Kommunerne") har alle mange årserfaring med dagbehandlingstilbud – både fra tidligere udbudsprocesser, men også fra den efterfølgende kontraktopfølgning.

Baseret på disse erfaringer har Kommunerne vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at gå sammen i et fælles udbud, hvor der sættes ensartede krav til alle dagbehandlingstilbud. Et fælles udbud forventes bl.a. at skabe mere gennemsigtighed i prissætningen, idet det er et vilkår i udbuddet, at ydelserne skal prissættes ensartet – uanset hvilken kommune, som gør brug af dagbehandlingstilbuddet.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:603047-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse