Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 245-601944

Kort beskrivelse

Østjysk Bolig udbyder bygge- og anlægsarbejderne i forbindelse med projektering og opførelse af 300 almene ungdomsboliger på i alt 12 000 m2 og 50 familieboliger på i alt 5 000 m2, inkl. fælles arealer og med tilhørende udearealer.

Byggeriet skal opføres på Olof Palmes Allé, 8200 Aarhus N beliggende på den nuværende journalisthøjskolegrund. Den nye afdeling etableres på 2 kommende matrikler på området.

Østjysk Bolig ønsker med dette udbud at tilknytte en totalentreprenør (et totalentrepriseteam), der kan levere de samlede bygge- og anlægsarbejder, og de tilhørende arkitekt- og landskabsarkitektfaglige og ingeniørfaglige projekteringsydelser for realisering af projektet.

Udbuddet gennemføres i "omvendt licitation", idet der alene vurderes på, hvad ordregiver kan få for den fastsatte totalentreprisesum. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på RIK Software (Byggeweb) under følgende nr.TN454210A.

Læs mere
Ordregiver Østjysk Bolig
Annonceret 19-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 19-12-2019 kl. 11.00
Deadline 16-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601944-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse