Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 245-601844

Kort beskrivelse

Den udbudte opgave vedrører opførelse af 195 ungdomsboliger og 31 familieboliger på ejendommen med matrikel nr. 1218x, Udenbys Vester Kvarter, København og med adressen Vesterfælledvej 98, 1799 København V.

Bebyggelsen skal placeres i den østlige del af lokalplanområdet mod Vesterfælledvej, og vil således danne arkitektonisk bindeled mellem Carlsberg Byen og den eksisterende Vesterbro-bydel, på den anden side af Vesterfælledvej.

Bebyggelsen er omfattet af lokalplan 432 Carlsberg – med tillæg 2,3,4,5 og 6.

Der afholdes den 8.1.2020 et informationsmøde om udbuddet. For tilmelding og øvrig information henvises til udbudsbetingelsernes punkt 4.4.

Efter prækvalifikation inviteres de prækvalificerede tilbudsgivere til en fælles besigtigelse af ejendommen. For øvrig information henvises til udbudsbetingelsernes punkt 4.5.

Læs mere
Ordregiver AAB, afd. 109
Annonceret 19-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 19-12-2019 kl. 11.00
Deadline 17-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601844-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse