Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Høring - Vintertjeneste

Offentlig høring i forbindelse med forestående udbud vedr. vintertjeneste til Hillerød Kommune.

Hillerød Kommune inviterer hermed alle interesserede til at kommentere på udkast til udbudsmateriale vedr. vintertjeneste, som forventes udbudt i 2020.

Den kommende rammeaftale vedr. vintertjeneste forventes at omfatte følgende:

Glatførebekæmpelse:

• 7 ruter med glatførebekæmpelse på kørebaner klasse 1 og 2, fortrins-vis kørebaner og enkelte p-pladser. (rute 101-107)
• 2 ejendomsruter, veje og parkeringspladser med glatførebekæm-pelse ved institutioner, parkeringspladser (rute 170-171)
• 9 ruter med glatførebekæmpelse på stier (rute 151-159)
• 1 rute med lille traktor og kost glatførebekæmpelse/snerydning i midt-byen (rute 160), fortove, trapper, tag på p-hus m.m.
• 4 ruter (håndruter, rute 301-304) med glatførebekæmpelse på fortove, trapper, busstoppesteder m.m.

Snerydning:

• 7 ruter med snerydning på klasse 1 og 2-veje, fortrinsvis kørebaner og enkelte p-pladser. (rute 101-107)
• 2 ejendomsruter, veje og parkeringspladser med snerydning ved insti-tutioner, parkeringspladser (rute 170+171)
• 9 ruter med kombikørsel på stier og enkelte fortove (rute 151-159)
• 1 rute med snerydning og glatførebekæmpelse i midtbyen (rute 160), fortove, trapper, tag på p-hus m.m.
• 4 håndruter (rute 301-304) med snerydning på fortove, trapper, bus-stoppesteder m.m.

Vintervagten:

• Etablere en vintervagt til håndtering af udkald

Den årlige økonomi vil forventeligt andrage ca. 3-7 mio. kr. ekskl. moms. Der indgås kontrakt med én leverandør.

Kontraktperioden er fra 1. oktober 2020 til og med 30. september 2024.

Udbuddet vil blive gennemført i henhold til udbudsloven - Lov nr. 1564 af 15/12/2015. Udbudsformen vil være offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Udbudsmaterialet kan hentes via Hillerød Kommunes hjemmeside her: https://www.hillerod.dk/indflydelse-og-politik/bliv-hoert/

Evt. kommentarer til udbudsmaterialet bedes indskrives i høringsblanketten. Høringssvar skal fremsendes senest den 8.1.2020 via e-mail til Lone Krogsgaard på lkg@niras.dk.

Åbn dokument 1 (16-12-2019) Luk dokument 1 (16-12-2019)
Titel Høring - Vintertjeneste
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Offentlig høring i forbindelse med forestående udbud vedr. vintertjeneste til Hillerød Kommune.

Hillerød Kommune inviterer hermed alle interesserede til at kommentere på udkast til udbudsmateriale vedr. vintertjeneste, som forventes udbudt i 2020.

Den kommende rammeaftale vedr. vintertjeneste forventes at omfatte følgende:

Glatførebekæmpelse:

• 7 ruter med glatførebekæmpelse på kørebaner klasse 1 og 2, fortrins-vis kørebaner og enkelte p-pladser. (rute 101-107)
• 2 ejendomsruter, veje og parkeringspladser med glatførebekæm-pelse ved institutioner, parkeringspladser (rute 170-171)
• 9 ruter med glatførebekæmpelse på stier (rute 151-159)
• 1 rute med lille traktor og kost glatførebekæmpelse/snerydning i midt-byen (rute 160), fortove, trapper, tag på p-hus m.m.
• 4 ruter (håndruter, rute 301-304) med glatførebekæmpelse på fortove, trapper, busstoppesteder m.m.

Snerydning:

• 7 ruter med snerydning på klasse 1 og 2-veje, fortrinsvis kørebaner og enkelte p-pladser. (rute 101-107)
• 2 ejendomsruter, veje og parkeringspladser med snerydning ved insti-tutioner, parkeringspladser (rute 170+171)
• 9 ruter med kombikørsel på stier og enkelte fortove (rute 151-159)
• 1 rute med snerydning og glatførebekæmpelse i midtbyen (rute 160), fortove, trapper, tag på p-hus m.m.
• 4 håndruter (rute 301-304) med snerydning på fortove, trapper, bus-stoppesteder m.m.

Vintervagten:

• Etablere en vintervagt til håndtering af udkald

Den årlige økonomi vil forventeligt andrage ca. 3-7 mio. kr. ekskl. moms. Der indgås kontrakt med én leverandør.

Kontraktperioden er fra 1. oktober 2020 til og med 30. september 2024.

Udbuddet vil blive gennemført i henhold til udbudsloven - Lov nr. 1564 af 15/12/2015. Udbudsformen vil være offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Udbudsmaterialet kan hentes via Hillerød Kommunes hjemmeside her: https://www.hillerod.dk/indflydelse-og-politik/bliv-hoert/

Evt. kommentarer til udbudsmaterialet bedes indskrives i høringsblanketten. Høringssvar skal fremsendes senest den 8.1.2020 via e-mail til Lone Krogsgaard på lkg@niras.dk.
Annonceret 16-12-2019 kl. 12.00
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Hillerød Kommune
Adresse Trollesmindealle 27
3400
Hillerød
CPV kode
Kontakt E-mail: lkg@niras.dk
Telefon: +45 72320000
Modtagers firmanavn NIRAS A/S
Adresse for modtagelse af tilbud lkg@niras.dk