Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Høring - Sidearealer - veje

Offentlig høring i forbindelse med forestående udbud vedr. drift og vedligehold af sidearealer - veje til Hillerød Kommune.

Hillerød Kommune inviterer hermed alle interesserede til at kommentere på udkast til udbudsmateriale vedr. sidearealer - veje, som forventes udbudt i 2020.

Den kommende rammeaftale vedr. sidearealer - veje forventes at omfatte følgende:

• Drift og vedligeholdelse af rabatter, herunder klipning, afhøvling, tilfyldning
• Drift og vedligeholdelse af grøfter, herunder klipning og oprensning

Den årlige økonomi vil forventeligt andrage ca. 1 mio. kr. ekskl. moms. Der indgås kontrakt med én leverandør.

Kontraktperioden er fra 1. oktober 2020 til og med 30. september 2024.

Udbuddet vil blive gennemført i henhold til udbudsloven - Lov nr. 1564 af 15/12/2015. Udbudsformen vil være offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Udbudsmaterialet kan hentes via Hillerød Kommunes hjemmeside her: https://www.hillerod.dk/indflydelse-og-politik/bliv-hoert/

Evt. kommentarer til udbudsmaterialet bedes indskrives i høringsblanketten. Høringssvar skal fremsendes senest den 8.1.2020 via e-mail til Lone Krogsgaard på lkg@niras.dk.

Åbn dokument 1 (16-12-2019) Luk dokument 1 (16-12-2019)
Titel Høring - Sidearealer - veje
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Offentlig høring i forbindelse med forestående udbud vedr. drift og vedligehold af sidearealer - veje til Hillerød Kommune.

Hillerød Kommune inviterer hermed alle interesserede til at kommentere på udkast til udbudsmateriale vedr. sidearealer - veje, som forventes udbudt i 2020.

Den kommende rammeaftale vedr. sidearealer - veje forventes at omfatte følgende:

• Drift og vedligeholdelse af rabatter, herunder klipning, afhøvling, tilfyldning
• Drift og vedligeholdelse af grøfter, herunder klipning og oprensning

Den årlige økonomi vil forventeligt andrage ca. 1 mio. kr. ekskl. moms. Der indgås kontrakt med én leverandør.

Kontraktperioden er fra 1. oktober 2020 til og med 30. september 2024.

Udbuddet vil blive gennemført i henhold til udbudsloven - Lov nr. 1564 af 15/12/2015. Udbudsformen vil være offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Udbudsmaterialet kan hentes via Hillerød Kommunes hjemmeside her: https://www.hillerod.dk/indflydelse-og-politik/bliv-hoert/

Evt. kommentarer til udbudsmaterialet bedes indskrives i høringsblanketten. Høringssvar skal fremsendes senest den 8.1.2020 via e-mail til Lone Krogsgaard på lkg@niras.dk.
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Hillerød Kommune
Adresse Trollesmindealle 27
3400
Hillerød
CPV kode
Modtagers firmanavn NIRAS A/S
Adresse for modtagelse af tilbud lkg@niras.dk