Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) 2019/S 242-595781

Kort beskrivelse

Guldborgsund Varme A/S ønsker at indgå en 1-årig rammeaftale med én leverandør om leverance af fjernvarmerør, samt diverse komponenter.

Rammeaftalen kan forlænges med op til 7 år (1 år ad gangen), således at rammeaftalens varighed maksimalt kan være 8 år.

I rammeaftalens løbetid vil ordregivers aktiviteter på ledningsområdet forventeligt omfatte:

- Reparation og vedligeholdelse af eksisterende ledningsnet,

- Planlagt ledningsrenovering,

- Udbygning af ledningsnettet.

Rammeaftalen skal understøtte ordregivers udførelse af ovenstående og øvrige aktiviteter, som er nødvendige for, at ordregiver kan varetage sin forsyningsaktivitet.

Læs mere
Ordregiver Guldborgsund Varme A/S
Annonceret 16-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 16-12-2019 kl. 11.00
Deadline 17-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:595781-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed