Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Apparater til fysisk eller kemisk analyse 2019/S 242-594090

Kort beskrivelse

GEUS ønsker at indkøbe et UHPLC-HRMS apparatur med ionmobilitet spektrometri (IMS). Formålet er at give GEUS mulighed for at anvende UHPLC-IMS-HRMS metoden til analyser af grundvandsprøver for at bidrage til et paradigmeskifte inden for vores tilgang til og viden om forekomsten af organiske forureningskomponenter i grundvand. Et væsentligt resultat af implementering af metoden vil således være, at der skabes øget viden om, hvilke miljøfremmede stoffer, der findes i grundvandet i Danmark.

Læs mere
Ordregiver De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Annonceret 16-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 16-12-2019 kl. 11.00
Deadline 15-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594090-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse