Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Lægemidler 2019/S 241-591833

Kort beskrivelse

Amgros indgår rammeaftaler omfattende lægemidler til brug for sygehusene hos Amgros’ interessenter. Formålet med denne rammeaftale er at sikre forsyningen af lægemidlet Lutathera (Lutetium (177Lu) oxodotreotide ATC-kode V10XX04) til de nuklearmedicinske og onkologiske afdelinger hos regionernes sygehuse. Det årlige indkøb forventes at udgøre i størrelsesordenen 180-250 doser. Der er tale om et uforpligtende overslag og Amgros og sygehusafdelingerne er ikke forpligtede til at foretage indkøb i henhold til rammeaftalen.

Læs mere
Ordregiver Amgros I/S
Annonceret 13-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 13-12-2019 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591833-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed