Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

25 årig låneoptagelse og / eller indgåelse af 20-årig renteswap

Region Nordjylland ønsker at optage 2 lån med 25 års løbetid, detaljerne fremgår af beskrivelsen nedenfor.

Til denne annoncering kan eventuelle tilbudsgivere tilkendegive interessen i at afgive tilbud, inden mandag den 16. december 2019 kl. 11.00 på mail udbud@lundgreens.com. Region Nordjylland ønsker samtidig, at tilbudsgiverne afgiver en prisindikation mandag den 16. december 2019 kl. 11.00 på samme mail.

Alle aftaler indgås efter dansk ret, den samlede kommunikation skal være på dansk, såvel ved tilbudsafgivelse som i den efterfølgende kontakt mellem Region Nordjylland og tilbudsgiver.

Ved indgåelse af aftale om en eventuel finansiering er det et krav, at Region Nordjylland ikke skal foretage nogen former for kontrol som f.eks. af "source of funds", hvidvaskregler etc, for at overholde love og bekendtgørelser.

Hvis Region Nordjylland vælger at indgå en renteswap er det en forudsætning, at man forventer at kunne indgå det nødvendige aftalegrundlag med modparten. Desuden er det et mindstekrav, at modparten ved indgåelse af en renteswap har en langfristet rating på Single A, eller en tilsvarende rating hos Moody's eller Fitch.

Yderligere information kan indhentes hos Lundgreen's Capital på mail: udbud@lundgreens.com (de endelige handler / aftaler indgås direkte med Region Nordjylland.

Detaljerne på lån og de eventuelt selvstændige renteswaps er følgende:

Lån på kr. 88,0 mio.:

Afdragsprofil 25 år

Heraf fast rente i 20 år:
Start den 18. december 2019
Udløb den 18. december 2039

Variabel rente (for renteswap) DKK Cibor 3 måneder

Rentebetalinger Hvert 3. måned – 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december
Nedskrivning af hovedstol DKK 880.000 hvert 3. måned – 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december


Lån på kr. 106,57 mio.

Afdragsprofil 25 år,

Heraf fast rente i 5 år:
Start den 18. december 2019
Udløb den 18. december 2024

Variabel rente (for renteswap) DKK Cibor 3 måneder

Rentebetalinger Hvert 3. måned – 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december

Nedskrivning af hovedstol DKK 1.065.700 hvert 3. måned – 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december

Åbn dokument 2 (13-12-2019) Luk dokument 2 (13-12-2019)
Titel 25 årig låneoptagelse og / eller indgåelse af 20-årig renteswap
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Region Nordjylland ønsker at optage 2 lån med 25 års løbetid, detaljerne fremgår af beskrivelsen nedenfor.

Til denne annoncering kan eventuelle tilbudsgivere tilkendegive interessen i at afgive tilbud, inden mandag den 16. december 2019 kl. 11.00 på mail udbud@lundgreens.com. Region Nordjylland ønsker samtidig, at tilbudsgiverne afgiver en prisindikation mandag den 16. december 2019 kl. 11.00 på samme mail.

Alle aftaler indgås efter dansk ret, den samlede kommunikation skal være på dansk, såvel ved tilbudsafgivelse som i den efterfølgende kontakt mellem Region Nordjylland og tilbudsgiver.

Ved indgåelse af aftale om en eventuel finansiering er det et krav, at Region Nordjylland ikke skal foretage nogen former for kontrol som f.eks. af "source of funds", hvidvaskregler etc, for at overholde love og bekendtgørelser.

Hvis Region Nordjylland vælger at indgå en renteswap er det en forudsætning, at man forventer at kunne indgå det nødvendige aftalegrundlag med modparten. Desuden er det et mindstekrav, at modparten ved indgåelse af en renteswap har en langfristet rating på Single A, eller en tilsvarende rating hos Moody's eller Fitch.

Yderligere information kan indhentes hos Lundgreen's Capital på mail: udbud@lundgreens.com (de endelige handler / aftaler indgås direkte med Region Nordjylland.

Detaljerne på lån og de eventuelt selvstændige renteswaps er følgende:

Lån på kr. 88,0 mio.:

Afdragsprofil 25 år

Heraf fast rente i 20 år:
Start den 18. december 2019
Udløb den 18. december 2039

Variabel rente (for renteswap) DKK Cibor 3 måneder

Rentebetalinger Hvert 3. måned – 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december
Nedskrivning af hovedstol DKK 880.000 hvert 3. måned – 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december


Lån på kr. 106,57 mio.

Afdragsprofil 25 år,

Heraf fast rente i 5 år:
Start den 18. december 2019
Udløb den 18. december 2024

Variabel rente (for renteswap) DKK Cibor 3 måneder

Rentebetalinger Hvert 3. måned – 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december

Nedskrivning af hovedstol DKK 1.065.700 hvert 3. måned – 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december
Annonceret 11-12-2019 kl. 21.20
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Region Nordjylland
Adresse Niels Bohrs Vej 30
9220
Aalborg Øst
WWW: www.rn.dk
CPV kode
Kontakt E-mail: region@rn.dk
Telefon: +45 97648000
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[13-12-2019 12:41:58]
Opdatering af betingelser

Åbn dokument 1 (11-12-2019) Luk dokument 1 (11-12-2019)
Titel 25 årig låneoptagelse og / eller indgåelse af 20-årig renteswap
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Region Nordjylland ønsker at optage 2 lån med 25 års løbetid, detaljerne fremgår af beskrivelsen nedenfor.

Til denne annoncering kan eventuelle tilbudsgivere tilkendegive interessen i at afgive tilbud, inden mandag den 16. december 2019 kl. 11.00, og Region Nordjylland ønsker samtidig, at tilbudsgiverne afgiver en prisindikation mandag den 16. december 2019 kl. 11.00.

Alle aftaler indgås efter dansk ret, den samlede kommunikation skal være på dansk, såvel ved tilbudsafgivelse som i den efterfølgende kontakt mellem Region Nordjylland og tilbudsgiver.

Ved indgåelse af aftale om en eventuel finansiering er det et krav, at Region Nordjylland ikke skal foretage nogen former for kontrol som f.eks. af "source of funds", hvidvaskregler etc, for at overholde love og bekendtgørelser.

Hvis Region Nordjylland vælger at indgå en renteswap er det en forudsætning, at man forventer at kunne indgå det nødvendige aftalegrundlag med modparten. Desuden er det et mindstekrav, at modparten ved indgåelse af en renteswap har en langfristet rating på Single A, eller en tilsvarende rating hos Moody's eller Fitch.

Yderligere information kan indhentes hos Lundgreen's Capital på mail: udbud@lundgreens.com (de endelige handler / aftaler indgås direkte med Region Nordjylland.

Detaljerne på lån og de eventuelt selvstændige renteswaps er følgende:

Afdragsprofil 25 år

Heraf fast rente i 20 år:
Start, december 2019
Udløb december 2039

Variabel rente DKK Cibor 3 måneder

Rentebetalinger Hvert 3. måned – 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december
Nedskrivning af hovedstol DKK 880.000 hvert 3. måned – 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december


Nyt Aalborg Universitetshospital – 106,57 mio. kr.

Afdragsprofil 25 år,

Heraf fast rente i 5 år:
Start, december 2019
Udløb december 2024

Variabel rente DKK Cibor 3 måneder

Rentebetalinger Hvert 3. måned – 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december

Nedskrivning af hovedstol DKK 1.065.700 hvert 3. måned – 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december
Annonceret 11-12-2019 kl. 21.20
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Region Nordjylland
Adresse Niels Bohrs Vej 30
9220
Aalborg Øst
WWW: www.rn.dk
CPV kode
Kontakt E-mail: region@rn.dk
Telefon: +45 97648000