Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Køb og salg af fast ejendom 2019/S 239-587558

Kort beskrivelse

Innovater Plejehjem Ruten A/S (”Innovater”) og Samvirkende Boligselskaber (”SAB”) indgår delegeret bygherrekontrakt med henblik på at udvikle og opføre en ejerlejlighedsejendom bestående af almene plejeboliger med tilhørende servicearealer (”Plejehjemmet”) og en detailbutik (samlet ”Projektet”) i overensstemmelse med gældende lokalplan for området. Innovater har udarbejdet Projektet som led i en udviklingsplan for området. SAB ønsker at indgå aftale med Innovater om køb af en del af matr. nr. 3719 Husum, København (”Ejendommen”) af Innovater til brug for opførelsen af Plejehjemmet. Købet er fra Innovaters side betinget af samtidigt køb af andel af Projektet samt indgåelse af delegeret bygherrekontrakt. Innovater har ansvaret for at koordinere opførelsen af Projektet. SAB har betinget sig, at samtlige udbudspligtige ydelser efter tidspunktet for indgåelsen af delegeret bygherrekontrakt relateret til opførelsen af Plejehjemmet håndteres af Innovater efter reglerne i udbudsloven.

Læs mere
Ordregiver Samvirkende Boligselskaber
Annonceret 11-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 11-12-2019 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:587558-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed