Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transportudstyr og transporthjælpemidler 2019/S 233-572810

Kort beskrivelse

Forsvaret har til hensigt at anskaffe specialbyggede mobile generatorer primært i størrelserne 7,5 kw, 15 kw, 35 kw, 100 kw og 200 kw, alle med 230/400V 50hz. Aftalen vedrører tillige reservedelsleverancer, uddannelse og tekniker support. Generatorerne skal erstatte Forsvarets nuværende generatorer, som udfases og erstattes over en 7-årig periode. Generatorerne skal anvendes som støtte ved militære operationer såvel nationalt som internationalt ved at levere primær og/eller sekundær elforsyning. Generatorerne skal kunne anvendes under alle klimamæssige og terrænmæssige forhold. I forbindelse med internationale operationer kan der være klimamæssige udfordringer med varme, kulde, støv, sand og sne. De specialbyggede generatorer skal være både robuste og driftssikre og skal kunne levere den ønskede effekt, uanset hvilke forhold de udsættes for. Generatorerne skal kunne køre både på diesel og jetfuel (civil betegnelse JP8/NATO betegnelse F34). De 3 mindste generatorstørrelser skal kunne leveres med terrængående egenskaber. Som et led i Forsvarets grønne politik er der fokus på miljømæssigt bæredygtige løsninger - herunder energieffektivisering, luftforureningsbegrænsning, lavt støjniveau, lang operationstid og lavt brændstofforbrug samt Power Management Styring.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Annonceret 03-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 03-12-2019 kl. 11.00
Deadline 06-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:572810-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed (tidligere format)