Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Programmering af software og konsulentvirksomhed 2019/S 233-572709

Kort beskrivelse

Denne vejledende forhåndsmeddelelse for at informere om, at Evida A/S i fortsættelse af markedsdialogproces ønsker at udbyde en rammeaftale om it- understøttelse af Evidas kerneprocesser. Rammeaftalen vil omfatte levering, vedligehold, videreudvikling, forvaltning og drift af it-løsninger. Evida påtænker ifbm. rammeaftalen at indhente tilbud på levering og drift af i) ERP-løsning, inkl. asset management) og ii) løsning til afregning (Billing). Evida planlægger at offentliggøre udbuddet ultimo i år og ønsker med forhåndsmeddelelsen at orientere om tidsplanen, så interesserede leverandører kan indlede forberedelse af ansøgning om prækvalificering mv. Udbuddet gennemføres som EU-udbud med forhandling; prækvalificering ultimo februar/primo marts, tilbudsfrist for første tilbud medio april og forhandlingsforløb frem til juli. Rammeaftalen forventes at løbe i 8 år, og Evida forventer i perioden at bestille flere leverancer af it-løsninger, vedligehold og drift samt løbende It-rådgivning.

Læs mere
Ordregiver Evida Service Nord A/S
Annonceret 03-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 03-12-2019 kl. 11.00
Deadline 15-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:572709-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed