Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri 2019/S 233-571717

Kort beskrivelse

Afd. 430 Engparken, Vinderup er en almen etageboligbebyggelse opført i 70’erne, og som består af 60 boliger fordelt på 5 stk. 2-etagers boligblokke med et samlet bruttoetageareal på ca. 4 700 m2.

Afdelingen skal gennemgribende renoveres via Landsbyggefondstøtte, således at der opnås højere boligstandard og komfort.

Opgaven er projekteret ved anden rådgiver, hvor udbud og kontrahering i 9 fagentrepriser forventes afsluttet primo 2020. I dette udbud efterspørgeres der én rådgiver, som leverer både byggeledelse og fagtilsyn med arkitekt- og ingeniørfaglige discipliner. Renoveringsopgaven forventes gennemført med et samlet håndværkerbudget på ca. 50 000 000 DKK inkl. moms.

Læs mere
Ordregiver Bomidtvest
Annonceret 03-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 03-12-2019 kl. 11.00
Deadline 03-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571717-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vestjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse