Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 233-570564

Kort beskrivelse

Afd. 308, Gaulumparken består af 141 familieboliger fordelt med 81 rækkehuse i Kattekæret/Hovedledet opført i år 1980-81 og 60 rækkehuse i Østerled opført i år 1996. Kattekæret/Hovedledets 81 eksisterende boliger samt fælleshus, som er den ældste del af bebyggelsen, nedrives og genopføres. Der sker således en forudgående nedrivning af bygninger i forbindelse med genopførelse nye boliger. Østerleds 60 rækkehuse, som er den nyere del af bebyggelsen, skal have foretaget en mindre renovering bestående af tagudskiftning, omfugning af gavle og nye udhuse samt en opholdsplads mv. Til opgaven hører projektering, koordinering og udførelse. Byggeriet er underlagt lovgivning for opførelse af almene familieboliger. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling iht. udbudslovens § § 61-66.

Læs mere
Ordregiver Afd. 308, Gaulumparken, BoligNæstved
Annonceret 03-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 03-12-2019 kl. 11.00
Deadline 03-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570564-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse