Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 233-570500

Kort beskrivelse

Projektet omhandler udbygning og modernisering af Jetsmark Idrætscenter til et moderne og attraktivt Idrætscenter. Projektet omfatter ca. 3 000 m2 nybygning indeholdende bl.a. en ny springsal (2 etager), produktionskøkken og omklædningsrum til svømmehal samt ca. 1 700m2 ombygning af eksisterende bygningsmasse indeholdende bl.a. omklædningsrum, fitness og mødefaciliteter.

Projektet omfatter ydermere en energioptimering af eksisterende bygningsmasse herunder udskiftning af tage på svømmehal, idrætshal (hal A) og mellembygning samt udskiftning af del af mekaniske- og tekniske anlæg.

Projektet udbydes i totalentreprise

For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsmaterialet

Læs mere
Ordregiver Jetmark Idtrætscenter
Annonceret 03-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 03-12-2019 kl. 11.00
Deadline 06-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570500-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse