Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

- Vagt og Alarmkørsel

Kontrakten vedrører indkøb af Vagt og Alarmkørsels ydelser til ordregivers enheder og institutioner. Følgende opgaver skal udføres:
• Alarmpatrulje på alarmer via kontrolcentral
• Alarmpatrulje på aftalte runderinger og lukkerunder
• Udstationeret vagt på vilkårlig lokation – dags- eller timebasis

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 29-11-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 29-11-2019)
Titel - Vagt og Alarmkørsel
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Kontrakten vedrører indkøb af Vagt og Alarmkørsels ydelser til ordregivers enheder og institutioner. Følgende opgaver skal udføres:
• Alarmpatrulje på alarmer via kontrolcentral
• Alarmpatrulje på aftalte runderinger og lukkerunder
• Udstationeret vagt på vilkårlig lokation – dags- eller timebasis
Annonceret 29-11-2019 kl. 14.00
Deadline 20-12-2019 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris 80% Kvalitet 20%
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/257596
Ordregiver Holbæk Kommune
Udvælgelseskriterier Ordregiver har i nærværende konkurrenceudsættelse valgt at anvende alle obligatoriske udelukkelsesgrunde fra udbudsloven samt den frivillig udelukkelsesgrund om ikke at være under konkurs mv.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen jf. bilag 2 kravspecifikation:
• Autorisation fra Rigspolitichefen, jf. Lov om Vagtvirksomhed - Bekendtgørelse nr. 1045 af 30. september 2014 med efterfølgende tilføjelser.
• Medlemskab af Sikkerhedsbrancheforeningen
• ISO 9001:2008 Certifikat
• Min. en reference, dækkende sammenlignelig opgave i størrelse og omfang. Referencen må ikke være mere end 3 år gammel.
Adresse Kanalstræde 2
4300
Holbæk
CPV kode 79713000-5 - Vagttjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Claus Lundegaard
Kontakt E-mail: clal@holb.dk
Telefon: +45 72368753