Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 231-566868

Kort beskrivelse

Horsens Kommune, Affald og Trafik udbyder totalrådgivningsopgaven vedrørende Ringvej Syd etape 2 og 3, broer, tunneller og dæmninger. Som forberedelse til Ringvejens etablering skal der forud for opgaven, og under dette udbud, etableres 4 broer, ligesom der samtidig med Ringvejens udførelse skal etableres 2 tunneller og 2 dæmninger.

Dette udbud omhandler totalrådgivning i forbindelse med de nævnte broer, tunneller og dæmninger.

For både broer, tunneller og dæmninger gælder det, at der sammen med kommunens arkitekter og vejafdeling tænkes arkitektoniske løsninger, som skal være gennemgående på hele strækningen.

Læs mere
Ordregiver Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Affald & Trafik
Annonceret 29-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 29-11-2019 kl. 11.00
Deadline 14-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566868-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse