Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med militære bygninger og anlæg 2019/S 230-563474

Kort beskrivelse

Ved nærværende udbudsbekendtgørelse udbydes hovedentreprise 433. Louisegård Vest, bygning 48 - etablering af opvarmet depot. I henhold til forsvarsforlig af 2018, skal der opbygges en let infanteribataljon på Haderslev Kaserne. Haderslev Kaserne skal derfor omkonfigureres fra en hovedkvarter- og telegrafkaserne til en infanteri kaserne. Som et led i denne omkonfigurering udbydes hovedentreprise 433. Louisegård Vest, bygning 48 - etablering af opvarmet depot.

Louisegård er en del af Haderslev Kaserne. På Louisegård Vest skal der nedrives en eksisterende garage, bygning 5, samt opføres et opvarmet depot (bygning A, 433. Louisegård). Entreprisen består primært af etablering af et opvarmet depot i betonelementer..

Byggeriet opføres som en del af det samlede behov for etablering af opvarmede depotfaciliteter, og skal primært benyttes til opbevaring og vedligeholdelse af Hærens Materiel samt i mindre udstrækning som en uddannelsesfacillitet.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Annonceret 28-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 28-11-2019 kl. 11.00
Deadline 09-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563474-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse