Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2019/S 228-560795

Kort beskrivelse

Der udbydes ca. 91 500 garantitimer pr. år og til denne kørsel skal anvendes i alt 16 type 3-vogne, 15 type 6 vogne, 3 type 7 vogne og 2 type 1 elbiler. I alt 36 vogne. Udbuddet er opdelt i 8 udbudsenheder, der hver omfatter 1 - 7 vogne.

Hertil er der option på alle enheder (dog ikke elbiler) på en ekstra garantivogn med ca. samme kørselsomfang som de eksisterende vogne. Det vil sige, at Movia inden for kontraktperiodens første 12 måneder, med et 3 måneders skriftligt varsel, kan udvide kørslen med 1 ekstra vogn pr. udbudsenhed til de i kontrakten aftalte vilkår. Dog vil der for enheder indeholdende både type 6-vogne og type 3-vogne kunne udløses både en type 6-vogn og en type 3-vogn.

Læs mere
Ordregiver MOVIA
Annonceret 26-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 26-11-2019 kl. 11.00
Deadline 14-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560795-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed