Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Elektricitet 2019/S 227-558116

Kort beskrivelse

Cerius A/S ønsker med denne Vejledende bekendtgørelse at offentliggøre, at Cerius A/S udbyder indkøb af elektricitet til brug for nettab i Cerius A/S.

Det skal bemærkes at indkøbet er undtaget fra udbudspligt jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets (direktiv 2014/25/EF af 26.2.2014) artikel 23, da indkøbet vedrører levering af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 9 stk. 1.

Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler finder derfor ikke anvendelse på indkøbet.

Læs mere
Ordregiver Cerius A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558116-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed