Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vandrensningsapparater 2019/S 226-555737

Kort beskrivelse

Leverancen omfatter overordnet levering af en komplet lavtryks UV-installation som erstatning for den nuværende komplette mellemtryks UV-installation på Tinghøj Beholderanlæg, Ventilbygværk I.

Leverancen omfatter det nødvendige antal UV-enheder for levering af en komplet UV-installation der opfylder HOFORs dimensioneringskriterier, herunder krav til valideret flow, krav til redundans mv.

Proceduren udføres efter hasteproceduren, da HOFOR har oplevet tilbagevendende alvorlige driftsproblemer med de nuværende UV-anlæg samt alvorligt havari på anlæggene der udgør en uacceptabel risiko. Som følge heraf haster udskiftningen af anlæggene, da disse udgør en væsentlig del af forsyningssikkerheden af København.

Læs mere
Ordregiver HOFOR A/S
Annonceret 22-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 22-11-2019 kl. 11.00
Deadline 04-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:555737-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed