Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

E-læringstjenester 2019/S 226-555632

Kort beskrivelse

Sundhedsstyrelsens Videnscenter for værdig ældrepleje understøtter kommuner- og plejeenheders arbejde med værdighed i ældreplejen bl.a. ved at tilbyde forskellige former for kompetenceudvikling. I den forbindelse udbydes følgende opgave:

Udvikling, design og drift af LMS-løsning samt udvikling og drift af forventeligt 5 e-lærings moduler med fokus på værdighed i ældreplejen. Modulerne skal kobles tæt sammen med videnscentrets øvrige kompetenceudviklingsaktiviteter, således at metoder og perspektiver for arbejdet med værdighed er genkendelige og gennemgående.

Tilbudsgiver skal afgive samlet tilbud på følgende opgaver:

— Udvikling, design og drift af LMS-løsning,

— Udvikling og drift af forventeligt 5 e-læringsmoduler hvor indholdet er fastlagt og kendt af Sundhedsstyrelsen,

— Udvikling af undervisningsguide til hver af de 5 moduler til understøttelse af konkret anvendelse af e-læringen i praksis.

Læs mere
Ordregiver Sundhedsstyrelsen
Annonceret 22-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 22-11-2019 kl. 11.00
Deadline 16-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:555632-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter