Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kemikalier til vandbehandling 2019/S 226-553523

Kort beskrivelse

Leverancen omhandler levering af varer- og tjenesteydelser til Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) og Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ) placeret i Aalborg kommune.

Levering omhandler tørpolymer, vådpolymer og aminer (herefter benævnt Polymer) til både forafvanding af overskudsslam og slutafvanding af slam fra termofilt og mesofilt drevne rådnetanke.

Levering omhandler ligeledes driftssupport ved:

— Opstart af renseanlæggene ifm. kontraktimplementering,

— Løbende forbedringer af Polymerforbrug,

— Fuldskalatest af Polymer mhp. forbedring af afvandingsprocessen

— Teknisk afklaring af Polymerens egnethed ved procesmæssige komplikationer.

Polymer anvendes i renseanlæggenes slambehandling som flokkuleringsmiddel, der får de faste stoffer i spildevand til at samle sig og bundfældes.

Leveringen fordrer især kompetencer inden for levering af Polymer, kvalitetssikring af leveringen og specialistviden om Polymer, herunder dosering, procesforhold og anvendelse af Polymer.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Kloak A/S
Annonceret 22-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 22-11-2019 kl. 11.00
Deadline 20-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553523-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse