Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Installation af telekommunikationsudstyr 2019/S 224-550466

Kort beskrivelse

Rammeaftalen omfatter ydelser i henhold til FTN Passiv projektet, som omfatter installationsopgaver og graveopgaver, herunder underskydningsopgaver.

Installationsopgaverne består nærmere bestemt af installation af signalprogrammets og andre objekter langs banen, dvs. mellem kabler langs banen og teknikkabiner langs banen.

Graveopgaver består typisk af udgravning af gruber, nedgravning af rør langs banen samt etablering af tracé i forskellige belægningsmaterialer.

Underskydningsopgaverne opstår, hvor kabler og kabiner er på modsatte side af banen, hvorfor der skal foretages underskydninger og gravninger. Rammeaftalen omfatter derfor arbejde på forskellige angivne områder i sporet, som under rammeaftalen refereres til som ”sites”. Yderligere kan underskydningsopgaver indeholde underskydninger langs banen ved passager af broer, vandløb etc.

Det samlede udbud udmønter sig i én rammeaftale med én leverandør.

Læs mere
Ordregiver Banedanmark
Annonceret 20-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 20-11-2019 kl. 11.00
Deadline 17-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550466-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed