Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forlægning af Sønderupvej i Nr. Vium

Ordregiver er Ringkøbing-Skjern Kommune.

Entreprisen er benævnt ”Forlægning af Sønderupvej i Nr. Vium” og omfatter anlæg af 2,8 km vej i åbent land samt 2,8 km dobbeltrettet cykelsti.
Der etableres kanaliseringsanlæg ved tilslutning til adgangsveje A-A, B-B og C-C samt ved krydset ved Ejstrupvej.

Delstrækninger af eksisterende Sønderupvej skal opbrydes.

Entreprisen er beliggende i Region Midtjylland, Ringkøbing-Skjern kommune.

Arbejdet skal udføres i perioden februar 2020 til oktober 2020.

Udlevering af udbudsmateriale kan ske ved skriftlig henvendelse til Rasmus Thyregod Thomsen på e-mail adressen:
rtt@ramboll.dk

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 19-11-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 19-11-2019)
Titel Forlægning af Sønderupvej i Nr. Vium
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Ordregiver er Ringkøbing-Skjern Kommune.

Entreprisen er benævnt ”Forlægning af Sønderupvej i Nr. Vium” og omfatter anlæg af 2,8 km vej i åbent land samt 2,8 km dobbeltrettet cykelsti.
Der etableres kanaliseringsanlæg ved tilslutning til adgangsveje A-A, B-B og C-C samt ved krydset ved Ejstrupvej.

Delstrækninger af eksisterende Sønderupvej skal opbrydes.

Entreprisen er beliggende i Region Midtjylland, Ringkøbing-Skjern kommune.

Arbejdet skal udføres i perioden februar 2020 til oktober 2020.

Udlevering af udbudsmateriale kan ske ved skriftlig henvendelse til Rasmus Thyregod Thomsen på e-mail adressen:
rtt@ramboll.dk
Annonceret 19-11-2019 kl. 16.00
Deadline 05-12-2019 kl. 08.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Ordregiver Ringkøbing-Skjern Kommune
Adresse Smed Sørensens Vej 1
6950
Ringkøbing
WWW: www.rksk.dk
CPV kode 45233124-4 - Anlægsarbejde: primærveje
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Heidi Vang Grosmann
Kontakt E-mail: heidi.grosmann@rksk.dk
Telefon: +45 29625215