Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder 2019/S 223-548411

Kort beskrivelse

Det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1127 af 5.9.2018 om naturgasforsyning med senere ændringer, at bevillinger til forsyningspligtig aktivitet tildeles ved udbud. Udbud gennemføres således, at den nye bevilling kan have virkning fra udløbet af den hidtidige bevilling.

Udbuddet afgøres alene i forhold til prisen, og bevilling til forsyningspligtig virksomhed vil blive udstedt til den virksomhed, som har afgivet tilbud om den laveste pris for forbrugerne, og som i øvrigt opfylder de generelle kvalifikationskrav for teknisk og finansiel kapacitet og ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde.

I dette udbud udbydes en bevilling på naturgasområdet.

Læs mere
Ordregiver Energistyrelsen
Annonceret 19-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 19-11-2019 kl. 11.00
Deadline 13-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548411-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Koncessionsbekendtgørelse