Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 223-547447

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrøre totalrådgivning i forbindelse med renovering af bebyggelsen omfattende 208 boliger opført som "slyngede" kædehuse, bygget i 4 afsnit i perioden fra 1981-1988.

Bebyggelsen rummer forskellige byggetekniske problemstillinger, der skal løses. Problemerne omfatter byggetekniske fejl, der skal rettes, boliger der sammenlægges eller indrettes som ”tilgængelighedsboliger”. Herudover omfatter projektet renovering af kloaker og opdatering af udvendige arealer i et mindre omfang. Der er udarbejdet helhedsplan for projektet. Helhedsplanen er godkendt af Landsbyggefonden og Struer Kommune.

Gennemførelse af helhedsplanen er opdelt i 2 etaper. Nærværende udbud omfatter totalrådgivning for begge etaper, idet det understreges, at Landsbyggefonden for nærværende kun har givet økonomisk tilsagn til etape 1, men det er Nordvestbos forventning, at etape 2 kan udføres i umiddelbar forlængelse af etape 1.

Læs mere
Ordregiver NordVestBo
Annonceret 19-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 19-11-2019 kl. 11.00
Deadline 16-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547447-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vestjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse