Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bortskaffelse og behandling af affald 2019/S 223-547251

Kort beskrivelse

Udbuddet omhandler pap og papir fra Københavns Kommune og Vestforbrænding. Ydelsen omfatter modtagelse, registrering, kontrol, klargøring og presning af pap og papir samt læsning af færdigvaren på trailere. Fraktionerne pap og papir skal modtages og håndteres særskilt. Fraktionerne skal frasorteres større fejlsorteringer for at sikre en tilstrækkelig høj kvalitet.

Læs mere
Ordregiver Vestforbrænding
Annonceret 19-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 19-11-2019 kl. 11.00
Deadline 17-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547251-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse