Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 223-546064

Kort beskrivelse

Projektet udbydes som én hovedentreprise af 2 ordregivere. Projektet omfatter i hovedtræk:

— Udvidelse af Schüttesvej fra 2 til 4 spor på en strækning af 1,2 km,

— Kloakseparering,

— Pumpeledning,

— Omlægning og etablering af vandledninger,

— Udvidelse af eksisterende vejdæmning,

— Etablering af ny stitunnel,

— Etablering af nyt stålrør til fiskestryg,

— Etablering af ny sluse med sliske under Schüttesvej,

— Etablering af vejbelysning,

— Etablering af diverse vejudstyr herunder støjskærm, autoværn, skilte mm.

Læs mere
Ordregiver Horsens Kommune
Annonceret 19-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 19-11-2019 kl. 11.00
Deadline 18-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:546064-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse