Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 223-545981

Kort beskrivelse

Der udbydes en samarbejdsaftale om integreret byggeri omhandlende gennemførelse af en helhedsplan for Boliggårdens afdeling 105 og 114 Nøjsomhed. Ansøger forudsættes at være en sammenslutning af mindst 2 økonomiske aktører. Samtidig med indgåelsen af samarbejdsaftalen indgås aftale om udførelse af projektet i totalentreprise samt en totalrådgiveraftale. Samme økonomiske aktør eller koncernforbundne økonomiske aktører kan ikke få tildelt både entreprisen og totalrådgiveraftalen. Formålet med samarbejdsaftalen er at bringe relevante kompetencer i spil så tidligt som muligt, at etablere et effektivt og ligeværdigt samarbejde om projektering og udførelse af projektet og at skabe en aftale- og incitamentsstruktur, der giver parterne en fælles interesse i, at projektet indfrier og overgår bygherrens krav, behov og forventning. Materiale om udbud og projekt er frit tilgængeligt via udbudsportalen Byggeprojekt.dk, jf. pkt I.3).

Læs mere
Ordregiver Boliggården
Annonceret 19-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 19-11-2019 kl. 11.00
Deadline 16-12-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545981-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse